کوزه

کوزه نوعی ساز کوبه ای است که از سفال یا سرامیک ساخته می شود. این نوع ساز خود صدا بوده و با ضربه مستقیم نواخته می شود. کوزه در ایران اغلب در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دیده می شود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.