آواز گروهی

آواز گروهای که در اصطلاح موسیقایی به آن «گروه کر» می گویند یکی از شاخه های مهم موسیقی است که از سایر شاخه های موسیقی قدیمی تر و کهن تر است. حنجره انسان اولین سازی بود که به وجود آمد و حتی دانش هارمونی نیز بر اساس صدای انسان و گستره صوتی صدای انسان شکل گرفت. در گروه کر معمولاً چهار دسته صدای اصلی به نامهای سوپرانو، آلتو، تنور و باس وجود دارد که به ترتیب بم تر می شوند. آواز گروهی یکی از لذت بخش ترین شاخه های موسیقی است که علاوه بر تقویت گوش موسیقایی و گوش هارمونیک، دید انسان را نسبت به لایه های موسیقی باز تر می کند.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.